Prezentare generală

Poarta deschisă a Ardealului este situată la poalele masivului Vlădeasa din Munţii Apuseni, la o altitudine de 1,125 m, în partea de N-V a judeţului Cluj. Atestarea documentară a localităţii datează din anul 1369 sub numele de "Flavia Beles". Belişul se află la o distanţă de 27 km de oraşul Huedin, de municipiul Cluj-Napoca la 77 km şi de municipiul Oradea la 133 km. În imediata apropiere, încadrat într-un peisaj turistic deosebit este situat Lacul Beliş-Fântânele. Lacul se întinde pe o distanţă de 27 km, având o suprafaţă totală a luciului de 900 ha. Barajul de arocamente are volumul egal cu cel al piramidei Keops.


În cadrul județului Cluj, comuna Beliș este o comună medie după numărul de locuitori, iar ca suprafață una din comunele mari de munte. Suprafața comunei este de 20.649 ha, reprezentând 3,1% din suprafața județului.


Comuna Beliș este alcatuită din șase sate: Beliș, Bălcești, Dealu Botii, Smida, Giurcuța de Sus și Poiana Horea. Reședința comunei este satul Beliș.


Beliș
Satul de reședință Beliș a fost strămutat în urma realizării lacului de acumulare Fântînele-Beliș și reconstruit după un plan de sistematizare bine conceput, pe un platou aflat la aproximativ 1200 metri altitudine. Este o localitate cu structură compactă, grupată în jurul unui centru civic.


Bălcești
Localitatea Bălcești este situată la 3 km față de reședința de comună. Beneficiază de o așezare favorabilă pe un platou la 1100 metri altitudine, cu o structură tentaculară a localității.


Dealu Botii
Localitatea Dealu Botii are o structură răsfirată și face parte din categoria satelor foarte mici (sub 100 locuitori) din județ. După realizarea lacului de acumulare localitatea a rămas izolată mai ales iarna față de restul comunei, fără acces auto direct la reședința Beliș. Distanța față de aceasta este de 40 km, pe ruta ocolitoare Beliș-Călățele-Mărgău-Răchițele. Satul este așezat pe un platou, cu dispoziție sudică, la 1200 metri altitudine, pe malul lacului de acumulare Fântânele.


Smida
Localitatea Smida are o structură răsfirată și face parte din categoria satelor foarte mici (sub 100 locuitori) din județ. După realizarea lacului de acumulare, localitatea a rămas izolată mai ales iarna față de restul comunei, fără acces auto direct la reședința Beliș. Distanța față de aceasta este de 60 km, prin Doda Pilii-Răchițele-Mărgău-Călățele-Beliș. Satul este situat la altitudine mare, pe malul drept al lacului de acumulare Făntânele.


Giurcuța de Sus
Situată la o altitudine de 1050 - 1075 metri pe un platou de altitudine, pe malul drept al lacului Fântânele, localitatea are o structură răsfirată cu gospodăriile risipite în teritoriu. Datorită lacului localitatea este mai izolată mai ales iarna și fără legătură directă cu reședința de comună. Distanța față de aceasta este de 63 km, prin Doda Pilii-Răchițele-Mărgău-Călățele-Beliș.


Poiana Horea
Satul Poiana Horea este situat la 25 km de reședința Beliș, cu accesul pe drumul județean DJ 108 care merge spre Câmpeni-Albac. Este un sat de munte din categoria celor rispite pe culmi, tipic Munților Apuseni. Satul, cu locuri deosebit de frumoase, se desfășoară în principal de-a lungul văilor Belișului și Apa Caldă, pe o distanță de circa 7 km. Construcțiile sunt grupate în "crânguri" (Ciurtuci, Apa Caldă), sau sunt dispersate pe versanții cu altitudini până la 1300 metri, având între ele mari spații neconstruite, în folosință agricolă.


Satul Giurcuța de Jos a fost dezafectat în urma construirii barajului de acumulare Fântânele.

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează