Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2017 Stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2017-2019 2017-10-06
56 / 2017 Aprobarea constituirii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Belis 2017-10-06
55 / 2017 Aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Inspectoratul de Politie Judetean Cluj, pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Primariei Comunei Belis, pentru Postul de Politie Comunal Belis 2017-10-06
54 / 2017 Aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, sectiunea E, pe trimestrul III 2017 2017-10-06
53 / 2017 Dezmembrarea terenului in suprafata de 10.668 mp, din localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj, inscris in Cartea Funciara nr.52645 Belis, cu nr. Cadastral.52645, teren apartinand domeniului public al comunei Belis. 2017-09-01
52 / 2017 Revocarea HCL nr. 50 din 16 august 2017 privind dezmembrarea terenului in suprafata de 10.668 mp, din localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj, inscris in Cartea Funciara nr.52645 Belis, cu nr. Cadastral.52645, teren apartinand domeniului public al comunei Belis 2017-09-01
51 / 2017 Modificarea H.C.L. nr.27 din 27 mai 2017 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si Statul de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis, judetul Cluj, pentru anul 2017 2017-09-01
50 / 2017 Dezmembrarea terenului in suprafata de 10.668 mp., din localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj, inscris in Cartea Funciara nr. 52645 Belis, cu nr. Cadastral 52645, teren apartinand domeniului public al comunei Belis 2017-08-16
49 / 2017 Aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN la proiectul " Modernizarea camine culturale in comunaan Belis, judetul Cluj" 2017-08-04
38 / 2017 Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentarea in instanta cu cabinet de avocat 2017-06-09
37 / 2017 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2017 2017-06-09
36 / 2017 Alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru organizarea unui eveniment cultural in localitatea Poiana Horea " DOR DE HOREA " 2017-06-09
35 / 2017 Aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2017-06-09
34 / 2017 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2017-06-09
33 / 2017 Modificarea art. 1 din HCL nr. 41/2016 privind stabilirea traifelor pentru fructe de padure si ciuperci din flora spontana a padurilor si fanetelor apartinand Primariei 2017-05-05

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează