Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
79 / 2016 Revocarea hotararii consiliului local nr. 70 din 04.11.2016 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 18 din 24 februarie 2016 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 61 din 16 decembrie 2015 privind dezmembrarea terenului in suprafata de 763.542 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 51039 Belis, nr. cadastral / nr. topografic 51039, teren apartinand domeniului privat al comunei Belis 2016-12-16
78 / 2016 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2016-12-16
77 / 2016 Aprobarea inchiderii circulatiei pe drumul comunal Balcesti-Dealu Botii in perioada de iarna - 01.12.2016 - 31.03.2017 2016-11-18
76 / 2016 Aprobarea achzitionarii unui autoturism nou pentru deservirea Primariei comunei Belis 2016-11-18
75 / 2016 Revocarea HCL nr. 24 din 24.03.2016 privind numirea administratorului la S.C. " BELIS SERVICII " S.R.L. 2016-11-18
74 / 2016 Revocarea HCL nr. 34/2014 privind aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata de interes local, cu asociat unic comuna Belis, prin Consiliul local al comunei Belis si revocarea HCL nr. 45/2014 pentru modificarea actului constitutiv al S.C. " BELIS SERVICII " S.R.L., (anexa nr.1) privind aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata de interes local, cu asociat unic comuna Belis, prin Consiliul local al comune Belis 2016-11-18
73 / 2016 Modificarea art. 1 din HCL nr. 62 din 03 octombrie 2016 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure din comuna Belis 2016-11-18
72 / 2016 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comueni Belis, pentru anul 2016 2016-11-18
71 / 2016 Aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2016-11-18
70 / 2016 Hotararea nr. 70 din 04 noiembrie 2016 privind revocarea hotararii consiliului local nr. 18 din 24 februarie 2016 2016-11-04
73 / 2016 Modificarea art.1 din HCL nr. 62 din 03 octombrie 2016 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure din comuna Belis 2016-11-18
72 / 2016 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei, pentru anul 2016 2016-11-18
71 / 2016 Aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2016-11-18
69 / 2016 Acordarea burselor scolare si alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru bursele scolare, elevilor de la Scoala Gimnaziala " AVRAM-IANCU " Belis 2016-11-04
68 / 2016 Alocarea unei sume din bugetul local pentru cadourile elevilor si cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala " AVRAM-IANCU " Belis si structurile apartinatoare cu ocazia Serbarii de Craciun 2016-11-04

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează