Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2018 Aprobare PLAN URBANISTIC DE DETALIU – pentru “ CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA P+M, IMPREJMUIRE TEREN“ comuna Belis, sat Giurcuta de Sus, FN, judetul Cluj, beneficiar Coada Dan Florin 2018-01-05
2 / 2018 Reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 la nivelul comunei Belis, judetul Cluj; 2018-01-05
1 / 2018 Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, în comuna Belis, judetul Cluj, pentru anul 2018; 2018-01-05
82 / 2017 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2017 2017-12-08
81 / 2017 Aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele aflate in dotarea Primariei comunei Belis 2017-12-08
80 / 2017 Aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN la proiectul „ Modernizare drumuri in comuna Belis, judetul Cluj ” 2017-12-08
79 / 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investitie ” MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ “ 2017-11-17
78 / 2017 Asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiţie „ Reabilitare si dotare dispensar medical în localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj” 2017-11-17
77 / 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie „ Reabilitare si dotare dispensar medical în localitatea Belis,comuna Belis, judetul Cluj” 2017-11-17
76 / 2017 Aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei cantităti de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2017-11-03
75 / 2017 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2017 2017-11-03
74 / 2017 Acordarea burselor scolare sociale si alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru bursele scolare sociale, elevilor de la Scoala Gimnaziala “ AVRAM IANCU ” Belis 2017-11-03
73 / 2017 Aprobarea inchiderii circulatiei pe drumul comunal Balcesti – Dealu Botii in perioada de iarna – 06.11.2017 – 31.03.2018 2017-11-03
72 / 2017 Aprobarea contractului de Servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigentie de santier) pentru investitia: ,, Modernizare Camine Culturale in comuna Belis, judetul Cluj”, finantat prin F.E.A.D.R., Măsura 7.6. 2017-11-03
71 / 2017 Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis, judetul Cluj, pentru anul 2018 2017-11-03

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează