Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2018 Incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Popsea Iosif-Razvan 2018-02-02
8 / 2018 Aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, sectiunea E, pe trimestrul IV 2017 2018-02-02
7 / 2018 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2018-02-02
6 / 2018 Modificarea HCL nr. 43 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis 2018-01-22
5 / 2018 Aprobarea deficitului bugetar pe anul 2017 2018-01-05
4 / 2018 Modificarea art.2 din HCL nr. 66 din 25 octombrie 2017 privind stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru exploatarea masei lemnoase si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa 2018-01-05
3 / 2018 Aprobare PLAN URBANISTIC DE DETALIU – pentru “ CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA P+M, IMPREJMUIRE TEREN“ comuna Belis, sat Giurcuta de Sus, FN, judetul Cluj, beneficiar Coada Dan Florin 2018-01-05
2 / 2018 Reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 la nivelul comunei Belis, judetul Cluj; 2018-01-05
1 / 2018 Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, în comuna Belis, judetul Cluj, pentru anul 2018; 2018-01-05
82 / 2017 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2017 2017-12-08
81 / 2017 Aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele aflate in dotarea Primariei comunei Belis 2017-12-08
80 / 2017 Aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN la proiectul „ Modernizare drumuri in comuna Belis, judetul Cluj ” 2017-12-08
79 / 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investitie ” MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ “ 2017-11-17
78 / 2017 Asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiţie „ Reabilitare si dotare dispensar medical în localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj” 2017-11-17
77 / 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie „ Reabilitare si dotare dispensar medical în localitatea Belis,comuna Belis, judetul Cluj” 2017-11-17

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează