Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2013 Aprobarea modificarii pe trimestre a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2013 2013-05-29
30 / 2013 Desemnarea domnului Crainic Viorel ca presedinte in Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Magura 2013-05-29
29 / 2013 Aprobarea contractarii unui credit de la CEC BANK S.A. Sucursala Cluj-Napoca, Agentia Huedin, in urma castigarii licitatiei pentru finantarea cheltuielilor eligibile, TVA si neeligibile aferente obiectivului de investitii " Proiect integrat de dezvoltare rurala in cadru Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Magura prin: modernizare drumului comunal DC 121 din comunele Belis si Margau prin realizarea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Rachitele, prin realizarea centrului social de zi in satul Rachitele si promovarea si pastrarea traditiilor si valorilor culturale specifice in zona " finantat prin F.E.A.D.R. -masura 3.2.2. 2013-05-29
28 / 2013 Aprobarea participarii Comnuei BELIS la proiectul " Sistem informatic integrat al aplicatiilor de registru agricol si de taxe in format electronic - zona VEST " 2013-05-29
27 / 2013 Atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 297 mp., teren intravilan din domeniul privat al comunei Belis, judetul Cluj, doamnei Toader Florica 2013-04-24
26 / 2013 Alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru organizarea unui concurs " ICOANA MICULUI CRESTIN " desfasurat la " Manastirea Rasca Transilvana " 2013-04-24
25 / 2013 Alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru participarea ansamblului " CRAII APUSENILOR " la spectacolul organizat de emisiunea FAVORIT la Baile Felix-Oradea 2013-04-24
24 / 2013 Acceptul si sustinerea participarii bibliotecii comunale Belis la Programul National BIBLIONET 2013-04-24
23 / 2013 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2013 2013-04-24
22 / 2013 Aprobarea Regulmentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor, la nivelul comunei Belis, care nu se spun inmatricularii 2013-04-24
21 / 2013 Aprobarea " Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2013 " 2013-04-24
20 / 2013 Stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii si buna convietuire in comunitate 2013-04-24
19 / 2013 Aprobarea inlesnirii la plata penalitatilor de intraziere datorate de S.C. " LUCENA Import-Export " S.R.L. - cu sediul in comuna Belis, sat Dealu Botii, nr. 38, judetul Cluj 2013-03-27
18 / 2013 Aprobarea bugetului local al comunei Belis, pentru anul 2013 2013-03-27
17 / 2013 Insusirea procedurii de conciliere directa pentru imobilul- teren in suprafata de 800 mp., inscris in CF nr. 50609, nr. cad. 50609 catre domnii Balas Calin si Balas Daniel in urma vanzarii prin licitatie publica 2013-03-27

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează