Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2013 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2013 2013-07-31
41 / 2013 Aprobarea AVIZULUI DE OPORTUNITATE privind ELABORAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL - perntru " AMENAJARI RECREATIONALE " sat SMIDA, nr.18, comuna BELIS, Judetul CLUJ,pentru terenul in suprafata de 1493 mp 2013-07-31
40 / 2013 Aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli la mijloacele autofinantate pe semestrul I 2013 2013-07-31
39 / 2013 Dezmembrarea terenului in suprafata de 229373 mp, din localitatea Smida, comuna Belis, judetul Cluj, inscris in Cartea Funciara nr. 52149 Belis, cu nr. cadastral 52149, teren apartinand domeniului privat al comunei Belis 2013-07-18
38 / 2013 Stabilirea unor masuri de colectare si achizitionarea fructelor de padure si ciupercilor, la nivelul comunei Belis 2013-07-03
37 / 2013 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2013 2013-06-26
36 / 2013 Aderarea comunei Belis la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania- Filiala Cluj 2013-06-26
35 / 2013 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2013-06-26
34 / 2013 Aprobarea notelor justificative privitoare la criteriile minime de calificare a ofertantilor si a criteriului de atribuire la procedura de cerere de oferte, alegerea procedurii de atribuire si valoarea estimata a contractului de lucrari " LUCRARI DE EXECUTIE SI DOTARI PENTRU PROIECTUL " CONSTRUIRE CENTRU DE INFORMARE SI MARKETING TURISTIC IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ" 2013-05-29
33 / 2013 Alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru Scoala Gmenaziala "Avram Iancu" Belis si structurile apartinatoare 2013-05-29
32 / 2013 Aderarea comunei Belis la Asociatia Soimul-Aries 2013-05-29
31 / 2013 Aprobarea modificarii pe trimestre a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2013 2013-05-29
30 / 2013 Desemnarea domnului Crainic Viorel ca presedinte in Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Magura 2013-05-29
29 / 2013 Aprobarea contractarii unui credit de la CEC BANK S.A. Sucursala Cluj-Napoca, Agentia Huedin, in urma castigarii licitatiei pentru finantarea cheltuielilor eligibile, TVA si neeligibile aferente obiectivului de investitii " Proiect integrat de dezvoltare rurala in cadru Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Magura prin: modernizare drumului comunal DC 121 din comunele Belis si Margau prin realizarea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Rachitele, prin realizarea centrului social de zi in satul Rachitele si promovarea si pastrarea traditiilor si valorilor culturale specifice in zona " finantat prin F.E.A.D.R. -masura 3.2.2. 2013-05-29
28 / 2013 Aprobarea participarii Comnuei BELIS la proiectul " Sistem informatic integrat al aplicatiilor de registru agricol si de taxe in format electronic - zona VEST " 2013-05-29

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează