Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2014 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2014-03-26
17 / 2014 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2014 2014-02-26
16 / 2014 Aprobarea incadrarii unui asistent personal pentru o persoana cu handicap 2014-02-26
15 / 2014 Aprobarea notelor justificative privitoare la criteriile minime de calificare a ofertantilor si a criteriului de atribuire la procedura de cerere de oferte, alegerea procedurii de atribuire si valorea estimata a contractului de lucrari " LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU PROIECTUL " MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE PE TERITORIUL COMUNEI BELIS, JUDETUL CLUJ" 2014-02-26
14 / 2014 Stabilirea pretului de concesiune pentru suprafata de 300,51 ha., pentru anul 2014, pasune concesionata de catre Asociatia Crescatorilor de Animale si Exploatarea Pasunatului " SCORUSET BELIS " 2014-02-26
13 / 2014 Aprobarea angajarii unui numar de 3 persoane in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Magura 2014-02-26
12 / 2014 Stabilirea conditiilor in care se acorda dreptul de acces pe domeniul public/privat al Comunei Belis, in vederea instalarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura, conform dispozitiilor Legii nr. 154/2012 2014-02-26
11 / 2014 Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis, judetul Cluj, pentru anul 2014 2014-02-26
10 / 2014 Participarea Comunei Belis, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei " GAL VLADEASA-FANTANELE " si aprobarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei 2014-02-26
9 / 2014 Asocierea Comunei Belis cu Consiliul Judetean Cluj, Comunele Marisel, Risca, Calatele, Margau si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu " al Judetului Cluj 2014-02-26
8 / 2014 Aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2014, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 2014-02-26
7 / 2014 Aprobarea analizei executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli la mijloacele autofinantate pe anul 2013 2014-02-26
6 / 2014 Aprobarea PRELUNGIRI DURATEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI pentru investitia " INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE SI MARKETING TURISTIC IN LOCALITATEA BELIS, JUDETUL CLUJ" 2014-02-14
5 / 2014 Aprobarea bugetului local al comunei Belis, pentru anul 2014 2014-02-14
4 / 2014 Reglementarea valorificarii materialului lemnos din fondul forerstier si din pasunea impadurita a comunei Belis in anul 2014 si modul de acordare a acestuia 2014-01-29

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează