Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2013 Alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local al comunei pentru participarea ansamblului " CRAII APUSENILOR " de ls Scoala Gimnaziala "AVRAM IANCU ' Belis pentru inrtegistrarea studio a programului desfasurat de ansamblu 2013-11-27
56 / 2013 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2013 2013-11-27
55 / 2013 Aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public si a caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din comuna Belis 2013-11-27
54 / 2013 Aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare si a caietului de sarcini al serviciului de salubrizare din comuna Belis 2013-11-27
53 / 2013 Aprobarea regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si a caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apa din comuna Belis 2013-11-27
52 / 2013 Instrumentarea proiectului " MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE PE TERITORIUL COMUNEI BELIS, JUDETUL CLUJ" 2013-10-30
51 / 2013 Modificarea HCL nr. 43/2013 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii al Primariei comunei Belis 2013-10-30
50 / 2013 Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism si cadastru 2013-10-30
49 / 2013 Aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli la mijloacele autofinantate pe trimestrul III 2013 2013-10-30
48 / 2013 Modificarea HCL nr. 19 din 30.03.2011 privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa 2013-09-25
47 / 2013 Validarea unui mandat de consilier local 2013-09-25
46 / 2013 Achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare 2013-09-05
45 / 2013 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2013-09-05
44 / 2013 Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Pasca Vasile, consilier local in Consiliul Local al comunei Belis, ca urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local a domnului Pasca Vasile 2013-08-28
43 / 2013 Modificarea HCL nr. 3/2013 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii al Primariei comunei Belis 2013-07-31

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează