Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2018 Aprobarea efectuării lucrarilor “ CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA P+M, IMPREJMUIRE TEREN “ lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis 2018-04-18
21 / 2018 Aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN la proiectul „ Modernizare drumuri in comuna Belis, judetul Cluj ” 2018-04-18
20 / 2018 Aprobarea “Programului anual de achizitii publice - investitii- al comunei Belis, judetul Cluj, pe anul 2018 2018-03-02
20 / 2018 Aprobarea “Programului anual de achizitii publice - investitii- al comunei Belis, judetul Cluj, pe anul 2018 2018-03-02
20 / 2018 Aprobarea “Programului anual de achizitii publice - investitii- al comunei Belis, judetul Cluj, pe anul 2018 2018-03-02
19 / 2018 Reglementarea valorificării materialului lemnos din fondul forestier şi din păşunea împădurită a comunei Belis în anul 2018 si modul de acordare a acestuia 2018-03-02
18 / 2018 Revocarea HCL nr. 71 din 18.11.2016, HCL nr. 83 din 16.12.2016, HCL nr. 30 din 5.05.2017, HCL nr. 35 din 9.06.2017, HCL nr.41 din 7.07.2017, HCL nr.66 din 25.10.2017, HCL nr. 4 din 5.01.2018 privind aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2018-03-02
17 / 2018 Aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pe anul 2018 2018-02-21
16 / 2018 Acceptarea donaţiei din partea Consiliului Local al Comunei Belis, judeţul Cluj constând într-o autoutilitara marca “JEEP” catre Postului de Politie Comunal Belis 2018-02-02
15 / 2018 Aprobarea efectuării lucrarilor “ CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, IMPREJMUIRE PROPIETATE SI BRANSARE LA UTILITATI “ lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis 2018-02-02
14 / 2018 Propunerea schimbarii destinatiei unui imobil din comuna Belis, din imobil cu destinatia casa de locuit in imobil cu alta destinatie de pensiune agroturistica aparţinând Giosu Gabriel P.F.A. 2018-02-02
13 / 2018 Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentarea in instanta cu cabinet de avocat 2018-02-02
12 / 2018 Majorarea cotizatiei anuale datorată de comuna Belis la Asociatia Grupul de Actiune Locală NAPOCA POROLISSUM 2018-02-02
11 / 2018 Aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-02-02
10 / 2018 Validarea unui mandat de consilier local 2018-02-02

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează