Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2017 Alocarea unei sume din bugetul local pentru Scoala Gimnaziala " Avram-Iancu " Belis in vederea organizarii concursului de schi fond " CUPA SCORUSET " 2017-02-03
10 / 2017 Aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2017-02-03
9 / 2017 Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentarea in instanta, pentru anul 2017 2017-02-03
8 / 2017 Aprobarea sumei de 80 lei/tona pentru deseurile inerte si nepericuloase, depozitate la depozitul de deseuri nepericuloase 2017-02-03
7 / 2017 Reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2017-2018 la nivelul comunei Belis, judetul Cluj 2017-02-03
6 / 2017 Aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, sectiunea E, pe anul 2016 2017-02-03
5 / 2017 Aprobarea intocmirii Amenajamentului Silvic a fondului forestier, proprietate publica a comunei 2017-01-06
4 / 2017 Aprobarea deficitului bugetar pe anul 2016 2017-01-06
3 / 2017 Aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2017-01-06
2 / 2017 Revocarea hotararii consiliului local nr. 70 din 04.11.2016 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 18 din 24 februarie 2016 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 61 din 16 decembrie 2015 privind dezmembrarea terenului in suprafata de 763.542 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 51039 Belis, nr. cadastral / nr. topografic 51039, teren apartinand domeniului privat al comunei Belis 2017-01-06
1 / 2017 Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, în comuna Belis, judetul Cluj, pentru anul 2017 2017-01-06
83 / 2016 Aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei canititatii de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2016-12-16
82 / 2016 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2016 2016-12-16
81 / 2016 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2016 2016-12-16
80 / 2016 Aprobarea contractului de prestarii servicii publice de deszapezire a comunei Belis, incheiat cu " S.C. " MARICRIS IMPEX '' S.R.L. 2016-12-16

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează