Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2018 Revocarea HCL nr. 71 din 18.11.2016, HCL nr. 83 din 16.12.2016, HCL nr. 30 din 5.05.2017, HCL nr. 35 din 9.06.2017, HCL nr.41 din 7.07.2017, HCL nr.66 din 25.10.2017, HCL nr. 4 din 5.01.2018 privind aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2018-03-02
17 / 2018 Aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pe anul 2018 2018-02-21
16 / 2018 Acceptarea donaţiei din partea Consiliului Local al Comunei Belis, judeţul Cluj constând într-o autoutilitara marca “JEEP” catre Postului de Politie Comunal Belis 2018-02-02
15 / 2018 Aprobarea efectuării lucrarilor “ CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, IMPREJMUIRE PROPIETATE SI BRANSARE LA UTILITATI “ lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis 2018-02-02
14 / 2018 Propunerea schimbarii destinatiei unui imobil din comuna Belis, din imobil cu destinatia casa de locuit in imobil cu alta destinatie de pensiune agroturistica aparţinând Giosu Gabriel P.F.A. 2018-02-02
13 / 2018 Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentarea in instanta cu cabinet de avocat 2018-02-02
12 / 2018 Majorarea cotizatiei anuale datorată de comuna Belis la Asociatia Grupul de Actiune Locală NAPOCA POROLISSUM 2018-02-02
11 / 2018 Aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-02-02
10 / 2018 Validarea unui mandat de consilier local 2018-02-02
9 / 2018 Incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Popsea Iosif-Razvan 2018-02-02
8 / 2018 Aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, sectiunea E, pe trimestrul IV 2017 2018-02-02
7 / 2018 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2018-02-02
6 / 2018 Modificarea HCL nr. 43 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis 2018-01-22
5 / 2018 Aprobarea deficitului bugetar pe anul 2017 2018-01-05
4 / 2018 Modificarea art.2 din HCL nr. 66 din 25 octombrie 2017 privind stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru exploatarea masei lemnoase si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa 2018-01-05

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează