Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2017 Implementarea proiectului "Modernizare si infiintare drumuri forestiere in comuna Belis, judetul Cluj" 2017-03-22
25 / 2017 Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia " Modernizare si infiintare drumuri forestiere in comuna Belis, judetul Cluj" 2017-03-22
24 / 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie " MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ" 2017-03-22
23 / 2017 Aprobarea " Programului anul de achizitii publice - investitii- al comunei Belis, judetul Cluj, pe anul 2017 2017-03-22
23 / 2017 Aprobarea " Programului anual de achizitii publice- investitii- al comunei Belis, judetul Cluj, pe anul 2017" 2017-03-22
22 / 2017 Aprobarea bugetului local al comunei Belis, pentru anul 2017 2017-03-22
21 / 2017 Stabilirea pretului de concesiune pentru pasunea concesionata de catre Acociatia Crescatorilor de Animale si Exploatarea Pasunatului " SCORUSET BELI S " pentru anul 2017 2017-03-03
20 / 2017 Arobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investiţie „Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Avram Iancu Belis, comuna Belis, judetul Cluj” 2017-03-03
19 / 2017 Apobarea indicatorilor tehnico-economici estimativi si asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investiţie „Modernizare si extindere sistem de iluminat public in comuna Belis, judetul Cluj” 2017-03-03
18 / 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj” 2017-03-03
17 / 2017 Aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 2017-03-03
16 / 2017 Aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolata in anul 2007 din fondul forestier al comunei Belis 2017-03-03
15 / 2017 Modificarea taxei speciale de salubrizare (anexa.1), art. 484 din HCL nr. 1 din 06 ianuarie 2017 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, în comuna Belis, judetul Cluj, pentru anul 2017 2017-03-03
14 / 2017 Dezmembrarea terenului in suprafata de 227.373 mp, din localitatea Smida, comuna Belis, judetul Cluj, inscris in Cartea Funciara nr.52160 Belis, cu nr. Cadastral.52160, teren apartinand domeniului privat al comunei Belis 2017-03-03
12 / 2017 Aprobarea deficitului bugetar pe anul 2016 2017-02-03

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează