Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2018 Acceptarea donaţiei din partea Consiliului Local al Comunei Belis, judeţul Cluj constând într-o autoutilitara marca “JEEP” catre Postului de Politie Comunal Belis 2018-02-02
15 / 2018 Aprobarea efectuării lucrarilor “ CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, IMPREJMUIRE PROPIETATE SI BRANSARE LA UTILITATI “ lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis 2018-02-02
14 / 2018 Propunerea schimbarii destinatiei unui imobil din comuna Belis, din imobil cu destinatia casa de locuit in imobil cu alta destinatie de pensiune agroturistica aparţinând Giosu Gabriel P.F.A. 2018-02-02
13 / 2018 Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentarea in instanta cu cabinet de avocat 2018-02-02
12 / 2018 Majorarea cotizatiei anuale datorată de comuna Belis la Asociatia Grupul de Actiune Locală NAPOCA POROLISSUM 2018-02-02
11 / 2018 Aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-02-02
10 / 2018 Validarea unui mandat de consilier local 2018-02-02
9 / 2018 Incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Popsea Iosif-Razvan 2018-02-02
8 / 2018 Aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, sectiunea E, pe trimestrul IV 2017 2018-02-02
7 / 2018 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2018-02-02
6 / 2018 Modificarea HCL nr. 43 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis 2018-01-22
5 / 2018 Aprobarea deficitului bugetar pe anul 2017 2018-01-05
4 / 2018 Modificarea art.2 din HCL nr. 66 din 25 octombrie 2017 privind stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru exploatarea masei lemnoase si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa 2018-01-05
3 / 2018 Aprobare PLAN URBANISTIC DE DETALIU – pentru “ CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA P+M, IMPREJMUIRE TEREN“ comuna Belis, sat Giurcuta de Sus, FN, judetul Cluj, beneficiar Coada Dan Florin 2018-01-05
2 / 2018 Reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 la nivelul comunei Belis, judetul Cluj; 2018-01-05

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează