Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2018 Vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unor imobile teren extravilan, situate in localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj, domeniu privat al Comunei Belis 2018-07-06
36 / 2018 Inceperea demersurilor necesare in vederea achizitiei de prestari servicii de salubrizare a comunei Belis, judetul Cluj 2018-07-06
35 / 2018 Aprobarea efectuării lucrarilor “ ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA, ACCES, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA RETELELE DE UTILITATI URBANE “, lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis 2018-07-06
34 / 2018 Aprobarea incadrarii unui asistent personal pentru o persoana cu handicap 2018-07-06
33 / 2018 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2018 2018-07-06
32 / 2018 Aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2018 2018-07-06
31 / 2018 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentănd noua valoare a investitiei la obiectivul de investiţie „Modernizare drumuri in comuna Belis „ judeţul Cluj 2018-06-11
30 / 2018 Revocarea partiala a hotararii consiliului local nr. 1 din 05 ianuarie 2018 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, în comuna Belis, judetul Cluj, pentru anul 2018 2018-06-11
29 / 2018 Modificarea art.1 din HCL nr.24 din 18 aprilie 2018 privind aprobarea demararii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor pasuni comunale apartinand domeniului public al comunei Belis, situate in extravilanul localitatilor comunei Belis pentru pasunatul bovinelor pe o perioada de 1 an 2018-06-11
28 / 2018 Aprobarea Regulamentului privind regimul finantărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activităti non profit de interes local 2018-06-11
27 / 2018 Aprobarea Organigramei, numarului de personal si Statul de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis, judetul Cluj, pentru anul 2018 2018-06-11
26 / 2018 Aprobarea incadrarii unui asistent personal pentru o persoana cu handicap 2018-05-04
25 / 2018 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2018-05-04
24 / 2018 Aprobarea demararii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor pasuni comunale apartinand domeniului public al comunei Belis, situate in extravilanul localitatilor comunei Belis pentru pasunatul bovinelor pe o perioada de 1 an 2018-04-18
23 / 2018 Rezilierea contractului de concesiune nr. 912 din 27.03.2013 2018-04-18

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează