Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2018 Aprobarea incadrarii unui asistent personal pentru o persoana cu handicap 2018-05-04
25 / 2018 Alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2018-05-04
24 / 2018 Aprobarea demararii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor pasuni comunale apartinand domeniului public al comunei Belis, situate in extravilanul localitatilor comunei Belis pentru pasunatul bovinelor pe o perioada de 1 an 2018-04-18
23 / 2018 Rezilierea contractului de concesiune nr. 912 din 27.03.2013 2018-04-18
22 / 2018 Aprobarea efectuării lucrarilor “ CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA P+M, IMPREJMUIRE TEREN “ lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis 2018-04-18
21 / 2018 Aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN la proiectul „ Modernizare drumuri in comuna Belis, judetul Cluj ” 2018-04-18
20 / 2018 Aprobarea “Programului anual de achizitii publice - investitii- al comunei Belis, judetul Cluj, pe anul 2018 2018-03-02
20 / 2018 Aprobarea “Programului anual de achizitii publice - investitii- al comunei Belis, judetul Cluj, pe anul 2018 2018-03-02
20 / 2018 Aprobarea “Programului anual de achizitii publice - investitii- al comunei Belis, judetul Cluj, pe anul 2018 2018-03-02
19 / 2018 Reglementarea valorificării materialului lemnos din fondul forestier şi din păşunea împădurită a comunei Belis în anul 2018 si modul de acordare a acestuia 2018-03-02
18 / 2018 Revocarea HCL nr. 71 din 18.11.2016, HCL nr. 83 din 16.12.2016, HCL nr. 30 din 5.05.2017, HCL nr. 35 din 9.06.2017, HCL nr.41 din 7.07.2017, HCL nr.66 din 25.10.2017, HCL nr. 4 din 5.01.2018 privind aprobarea modului si a pretului de valorificare a unei cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei 2018-03-02
17 / 2018 Aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pe anul 2018 2018-02-21
16 / 2018 Acceptarea donaţiei din partea Consiliului Local al Comunei Belis, judeţul Cluj constând într-o autoutilitara marca “JEEP” catre Postului de Politie Comunal Belis 2018-02-02
15 / 2018 Aprobarea efectuării lucrarilor “ CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, IMPREJMUIRE PROPIETATE SI BRANSARE LA UTILITATI “ lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis 2018-02-02
14 / 2018 Propunerea schimbarii destinatiei unui imobil din comuna Belis, din imobil cu destinatia casa de locuit in imobil cu alta destinatie de pensiune agroturistica aparţinând Giosu Gabriel P.F.A. 2018-02-02

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează