Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
83 / 2018 Masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice din cadrul Primariei comunei Belis-MARC GHEORGHE-DAN 2018-04-10
84 / 2018 Trecerea la o noua transa de vechime corespunzătoare gradaţiei 3 si stabilirea salariului lunar pentru domnul NEAG MARIUS-DUMITRU, consilier juridic in cadrul Compartimentului Juridic 2018-04-10
85 / 2018 Convocarea Consiliului Local Belis in sedinta ordinara publica pentru miercuri, 18 aprilie 2018, ora 10:00 2018-04-10
78 / 2018 Prelungirea si stabilirea cuntumului indemnizatiei lunare pentru copilul GIURGIU CALIN, persoana cu handicap grav 2018-03-30
79 / 2018 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, pentru procedura cererii de oferta/procedura simplificata pentru obiectivul de investitii Proiectare si executie lucrari de “ Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala “ Avram Iancu ” Belis, comuna Belis, jud.Cluj ” 2018-03-30
70 / 2018 Incetarea platii ajutorului social- PAVEL IOAN TRAIAN 2018-03-28
71 / 2018 Incetarea contractului individual de munca al doamnei PASCA NADIA ADELA, prin demisie 2018-03-28
72 / 2018 Revocarea dispozitiei nr. 71 din 21.04.2017 2018-03-28
73 / 2018 Revocarea dispozitiei nr. 72 din 21.04.2017 2018-03-28
74 / 2018 Desemnarea persoanei responsabila de efectuarea anchetelor sociale si completarea fişei de calcul al ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 2018-03-28
75 / 2018 Desemnarea persoanei responsabila de efectuarea anchetelor sociale in vederea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei 2018-03-28
76 / 2018 Delegarea de atributii si completarea Fisei postului doamnei Oleleu Adela-Lucretia – muncitor necalificat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis 2018-03-28
77 / 2018 Desemnarea doamnei Trifu Violeta, secretar UAT, ca responsabil achizitii publice in cadrul UAT Comuna Belis pentru ducerea la indeplinire a atributiilor compartimentului intern specializat asa cum sunt prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice 2018-03-28
69 / 2018 Constituirea comisiei de preselectie si comisia de licitatie de prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior productia anului 2018 2018-03-22
63 / 2018 Incetarea platii ajutorului social-JURJIU EUGENIA-VALENTINA 2018-03-20

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează